A látogató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatainak kezelését az utalványkártya kibocsátó nevében az utalványrendszert üzemeltető Festipay Zrt. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u 46-48., Cg. 01-10-048644, Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25405983-2-41) az utalványkártya használatával összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint kezeli. Az adatokat a rendezvényt követően a jogszabálynak megfelelően tárolja majd törli saját rendszeréből. A kezelt adatok az adatkezelés során nem köthetők személyhez, kivéve regisztráció esetén, amikor a látogató az adatkezeléshez önkéntes hozzájárulását adja. SMS-ben történő regisztráció esetén az adatok kizárólag mobiltelefon-számhoz köthetők. A Festipay applikáción keresztül történő regisztráció esetén az alábbi adatokat szükséges megadni: e-mail cím, név. Az adatkezelés elsődleges célja a látogatók fesztiválkártyájának regisztrálása. A látogató (kártyájának egyidejű inaktiválása mellett) jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a Festipay Zrt-től elektronikus címen vagy postai úton kérhető. A látogató bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Festipay Zrt. a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét és a kártya inaktiválását követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a látogatót a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek, majd mindezek megtörténtéről értesíti a kérelmezőt. Az adatkezelés a látogató hozzájárulásán alapul. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: utalványkártya kibocsátó, Festipay Zrt. A látogató kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.